Inloggen
Nog geen account? Klik dan hier om je aan te melden

Privacybeleid

Privacybeleid van Porton Private Cloudstorage

Persoonlijke gegevens en betalingen zijn veilig bij Porton. Ingevoerde vertrouwelijke informatie (zoals een creditcardnummer) wordt versleuteld en beveiligd met een Globalsign SSL-certificaat (Secure Sockets Layer). SSL codeert informatie met een sleutel die alleen bij Porton en op de gebruikte computer bekend is.

Een beveiligde verbinding begint altijd met: https://. Een https-pagina is tevens te herkennen aan een afbeelding van een gesloten hangslot of (gedeeltelijke) groene kleurverandering in de browserbalk.

Door op het hangslot te klikken worden details van het security certificaat getoond, zoals de eigenaar van de site, in dit geval Porton.nl. Controleer eventueel de details en de geldigheid.

Alleen klanten van Porton dienen toestemming te geven om persoons- en/of verkeersgegevens op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand, voor de hieronder genoemde doeleinden.


Welke gegevens

Persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

  • Ten behoeve van de uitvoering van de gebruikersovereenkomsten, inhoudende het toegang bieden tot het Porton platform en ten behoeve van de uitvoering van aanverwante diensten;
  • Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
  • In het kader van het beheer van de relatie tussen Porton en de gebruiker;
  • Beantwoorden van vragen en eventuele klachten.
  • Het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de gebruiker zelf.

Verkeersgegevens
Als er gebruik wordt gemaakt van de door Porton aangeboden diensten, verwerkt Porton ook verkeersgegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. De verwerking van verkeersgegevens door Porton vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:

  • Management van het Porton platform en de mogelijkheid van gebruikersverificatie (verkeersbeheer);
  • Beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan gebruikers, voor zover het betrekking heeft op de verkeersgegevens van de gebruiker zelf;
  • Opsporing van fraude;
  • Het tot stand brengen van verbindingen tussen servers, apps en software.
  • Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker aangegeven, verstrekt Porton geen persoons- en/of verkeersgegevens aan derden.

Bewaarbeleid persoonsgegevens
Porton bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. De opgegeven persoonsgegevens worden in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van de abonnementsperiode bewaard.

Wachtwoord
Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord, zoals opgegeven tijdens de registratie. Daarbij is de gebruiker te allen tijde verantwoordelijkheid om deze veilig te houden.


Openbaring van gegevens

Client-side
Porton kan in geen enkel geval, indien data aan de gebruikerszijde versleuteld is (client-side encryptie), de versleuteling opheffen. Zodra door de gebruiker toegang of inzage wordt verleend aan derden, is de gebruiker altijd verantwoordelijk voor het beheren van toegang tot- of het verlies van data.

Links
De site van Porton kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Porton geen invloed en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.

Inzage, correctie en verwijdering
Voor inzage van persoonsgegevens of het wijzigen en corrigeren van persoonsgegevens kan ingelogd worden op de website Porton.nl.

Meer informatie
Verklaringen, uitleg en bewoordingen die zijn gebruikt in de algemene voorwaarden(link) hebben dezelfde betekenis als in dit privacy beleid. Indien het privacy beleid in strijd is met de algemene voorwaarden kunnen alleen rechten verleend worden aan de algemene voorwaarden. Voor alle overige vragen over het privacy beleid kan contact worden opgenomen met de klantenservice.

Informatie Wegwijzer Nieuws & Updates Over Ons
Vragen Support Privacybeleid Algemene Voorwaarden Verwerkersovereenkomst Geschillencommissie (ODR)

© Porton 2024